شروع‌‌ های جذاب

شروع‌‌ های جذاب

شروع جذاب و موفق یکی از اصول کلاسداری است.
شروع، خشت اول بنای کلاس است.
شروع جذاب برای ایجاد چهار چیز است: ایجاد ارتباط، ایجاد تمرکز، ایجاد مقبولیت، ایجاد محبوبیت.
شروع: جمع کردن افراد و اذهان مخاطب برای ارائه مطلب است…
ادامه مطلب

بهترین و بدترین

بهترین و بدترین

من چیستم؟
1- وزن من کم است کارم زیاد؟
2- می توانم شیرین‌تر از عسل باشم و تلخ‌تر از زهر؟
3-کلید خوبیها و بدیها هستم؟
4- هم می توانم خوشحال کنم  هم می توانم ناراحت کنم؟

ادامه مطلب

اردو داری (3)

اردو داری (3)

سوم. جلسۀ نهایی عمومی: با هزار تقدیر و ارزشگذاری نسبت به کار فکری عمیق و ارزشمند گروه‌ها و با ایجاد رقابت گروهی، جمع بندی نظارت بچّه ها از روی همان مقالۀ گروهی توسط یکی از افراد بیان می گردد.

ادامه مطلب

اردو داری (2)

اردو داری (2)

5. نظافت، انضباط و رعایت مقرّرات
جمیع سرگروه‌ها و متربیان و مسئولان اردو باید مقیّد به بهداشت، تمیزی، زیبایی ظاهر در چهره، لباس و کفش باشند و اکیداً اجرای این اصل را بخواهند…

ادامه مطلب

اردو داری (1)

اردو داری (1)

تعریف اردو، قابلیت ها و ظرفیت های اردو، اصول اردو، آفات و آسیب‌های اردو، راهکارها، عوامل مؤثر بر اردو، انواع اردو، برنامه‌های اردو، ارکان اردو: (متربی، مربی، مسئولین، امکانات ولوازم، مکان اردو)

ادامه مطلب

روش‌های بیان قصه (1)

روش‌های بیان قصه (1)

حلقه صالحین

قصه ابزاري است كه هيچ اختراعي آن را نسخ نكرده و كارايي و جذابيت خود را همچنان حفظ كرده است بايد توجه داشت كه قصه فقط براي بچه‌ها نيست و در بزرگسالان هم تأثير دارد. قرآن هم از اين ابزار كارآمد استفاده بسيار كرده است.انواع قصه در قرآن کریم…

ادامه مطلب