درس 10 (نماز جمعه-نماز مسافر)

درس 10  (نماز جمعه-نماز مسافر)

نماز جمعه

يکي از نمازهايي که بايد با جماعت خوانده شود و به تنهايي نمي‏شود خواند «نماز جمعه» است. نماز جمعه، زيباترين اجتماع هفتگي مسلمانان است. در اين نماز، امام جمعه، نمازگزاران را به تقوا و پاکدامني سفارش مي‏کند و آنها را با مسائل گوناگون جهان آشنا مي‏کند. حضرت امام خمينيقدس سره درباره اهميّت اين اجتماع با شکوه نوشته‏اند: «نماز جمعه و دو خطبه آن، از مراسم بزرگ مسلمانان است؛ مانند مراسم حج، و افسوس که مسلمانان از وظايف مهم سياسي – اسلاميِ خود در اين مراسم غفلت کرده‏اند.»(1) ادامه مطلب