ادبيات ويژه رده سني کودک و نوجوان

ادبيات ويژه رده سني کودک و نوجوان

ادبيات ويژه رده سني کودک و نوجوان داراي سه ويژگي مهم است:
نخست اينکه با زبان و بيان، درک زبان نوشتاري، تخيل و تجربه هاي کودکان و نوجوانان متناسب است. از اين رو براي هر گروه سني کودک و نوجوان از متن‌ها و موضوع‌ها و زبان و بيان متناسب با فهم و درک آنها استفاده مي شود…

ادامه مطلب

اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان

اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان

در مورد اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان است. من به شما عرض کنم که شما مربّی عزیز، شما که در کتابخانه با کودک مواجه میشوید، شما که قصّه میگویید،شما که کتاب میفرستید، شما که کتاب میخوانید و شما که در کار هنری و آفرینش هنری خودتان، آن کودک را مخاطب قرار میدهید، بدانید که الان درست روی نقطه‌ی اصلی و اساسی حرکت میکنید.

ادامه مطلب