همسفر( شرایط دوستی)

همسفر( شرایط دوستی)

بچه‌ها سلام اين يک آينه است. (سرگروه محترم هنگام اجرای این برنامه یک آینه همراه خود داشته باشد یا تصویر یک آینه را در تخته بکشد.) مي‌خواهيم ببينيم که اين آينه چه کارهايي را انجام ميدهد؟ ادامه مطلب