تکبر(1)

تکبر(1)

معنای تکبر

ابتدا می‌بایست به معنا و مفهوم تکبر توجه کرد، سپس به ابعاد آن پرداخت؛ کلمات علمای اخلاق و عرفان در این زمینه رسا است…

ادامه مطلب