درس 3 (نماز و وضو)

درس 3 (نماز و وضو)

در چه حالي نماز بخوانيم؟

کارهاي مهم را بايد با آمادگي قبلي انجام داد و نماز هم يکي از کارهاي مهم است که به آمادگي قبلي نياز دارد. بنابراين، براي برپاداشتن نماز، اوّل «وضو» مي‏گيريم و پس از وضو، لباس پاک و تميز مي‏پوشيم و رو به قبله مي‏ايستيم. و سپس اذان و اقامه مي‏گوييم و نماز را آغاز مي‏کنيم. امام رضاعليه السلام فرمود: «کسي که به عبادت خداي بزرگ مي‏پردازد، بايد خود را از آلودگي‏ها پاک کند، از تنبلي و بي‏حالي دور شود و با وضو، خود را براي سخن گفتن با خداي توانا، پاک و آماده سازد.» آداب وضو گرفتن‏ براي گرفتنِ وضو اوّل نيت کنيم که آن را براي گوش دادن به فرمان خدا انجام مي‏دهيم و بعد از آن نوبت به شستن صورت مي‏رسد. پس بعد از نيت بايد صورت را بشوييم، البته بهتر است قبل از صورت، دست ها را تا مچ و بعد از آن، تمام صورت را از بالا به پايين، بشوييم. سپس دست راست را از آرنج تا سر انگشتان، از بالا به پايين مي‏شوييم. پس از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست از آرنج تا سر انگشتان مي‏شوييم. مسح سر پس از شستن صورت دست را بر سر گذاشته و کمي به طرف پايين مي‏کشيم. مسح پاها پس از مسح سر، دستِ‏تر را روي پاي راست از سر انگشت تا آخر آن مي‏کشيم. و در پايان، روي پاي چپ را مانند پاي راست مسح مي‏کنيم و در اينجا وضو تمام مي‏شود. ادامه مطلب

قطره‌های نور(وضو)

قطره‌های نور(وضو)

سلام، حال شما خوب است! حواس‌ها جمع است؟ آماده اجرای برنامه هستید؟
حالا یک گل زیبا برای بچه‌ها آماده و باهوش می‌کشم و چند سؤال می‌پرسم و پاسخ‌ها را در گل‌برگ‌های گل می‌نویسم.
1. چشم چشم دو ابرو، در کدام قسمت بدن قرار دارد؟ صورت
2. مقابل بیداری چیست؟ خواب
3. آنچه که به چیز دیگر اضافه می‌شود چیست؟ مضاف

gol

ادامه مطلب