یک سبد مهربانی

یک سبد مهربانی

موضوع: اویس قرنی
آزار به آنها مانع اجابت دعاست         رضایت خدا در گرو رضایت آنهاست
آفرین، جواب همه سؤالات، پدر و مادرِ که خدا هم در قرآن به ما دستور میده که به اونها نیکی کنیم، و بالوالدین احسانا / و نیز به خاطر تلاش‌ها و زحماتشون از اونها تشکر کنیم،
ان اشکر لی ولوالدیک/
حالا کی می‌تونه بگه چطور می‌تونیم به اونها نیکی کنیم و ازشون تشکر کنیم:
1. به حرفشون گوش کنیم
2. با اونها به خوبی حرف بزنیم
3. در برابر اونها متواضع باشیم
4. براشون دعا کنیم و. . . .

ادامه مطلب