آفتاب مهربانی[پیامبر(ص) و نظافت]

آفتاب مهربانی[پیامبر(ص) و نظافت]

بچه‌های گلم سلام، درس امروزمان را با کشیدن یک گل شروع می‌کنم.

یکی از ویژگی های پیامبر (ص)، تواضع و فروتنی بود تا آنجا که در جمع اصحاب بدون هیچ گونه امتیاز خاصی به همکاری و همیاری می‌پرداخت. نقل شده است که روزی پیامبر اعظم (ص) به همراه کاروانی در سفر بودند، حضرت فرمودند: گوسفندی برای غذا آماده شود؛ یکی از صحابه گفت: ذبح آن با من، یکی گفت: پوست کندن و تکه تکه کردنش با من و دیگری گفت: پختن آن هم با من، پیامبر فرمود: جمع‌آوری هیزم و چوب نیز به عهده من؛ اصحاب گفتند: یا رسول الله…

ادامه مطلب