درس 15 (کار و تلاش‏)

درس 15 (کار و تلاش‏)

کار و تلاش‏

نابرده رنج، گنج ميسّر نمي‏شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد هيچکس با تنبلي و بيکاري به جايي نمي‏رسد. دانشمندان بزرگ و انسان هايي که هميشه نامشان را به نيکي ياد مي‏کنيم، با زحمت و تلاش خود ترقي کرده‏اند. کمي فکر کنيد، اگر همه دست از کار بکشند و بيکار بمانند چه مي‏شود؟ هيچ کس افراد بيکار را دوست ندارد. ادامه مطلب