کشتی‌های نجات

کشتی‌های نجات

به نعمت‌های خالق فکر کردن / تشکر از خدای مهربونه
همیشه نام او را ذکر کردن / تشکر از خدای مهربونه
به مسجد رفتن و سجده کردن / تشکر از خدای مهربونه
خدای مهربونو یاد کردن / تشکر از خدای مهربونه

ادامه مطلب

کشتی نجات

کشتی نجات

شب آخر:
آن شب، شبی وصف‌نا پذیر بود. صدای مناجات از هر خیمه به گوش می‌رسید.
بیرون خیمه نشسته بودم وستاره‌های آسمان را نگاه می‌کردم. با اینکه شب آخر بود، اما همه خوشحال بودن، ناگهان دیدم کسی به طرفم می‌آید، جلوتر رفتم دیدم مولایم حسین (ع) است…

ادامه مطلب