آنچه هر کودک بدان نیاز دارد

آنچه هر کودک بدان نیاز دارد

آنچه هر کودک بدان نیاز دارد

برای هر فرد شناخت نیازهای جسمی فرزندشان آسان است. مثل تغذیه، لباس های گرم به هنگام سرما، زمان خواب در ساعت مناسب. ولی نیازهای روحی و احساسی کودک ممکن است مشخص نباشد.

ادامه مطلب

کلیاتی درباره رشد و تربیت کودکان

کلیاتی درباره رشد و تربیت کودکان

ریحانه خوشبو

کودک، موهبتی الهی است که خود منشأ نعمت های بی شمار دیگر است. وجود کودک در خانه، فضای آن را از برکت و مهر و مودت لبریز می کند. فرزند پاره تن والدین و گلی از گل های بهشت است.

ادامه مطلب